Posted by: Bríd Ní Chualáin | 10/09/2015

Litir chuig an Taoiseach

roinn v arainn

An Roinn V Árainn                        Bhfuil Pleanáil Teanga ar an gclár ar chor ar bith?

Seo sliocht as an litir sin.

“Níl mórán ceantar ina bhfuil breis is 67% den daonra ina gcainteoirí laethúla Gaeilge (Catagóir A) agus caithfidh muid iad seo a chosaint má tá aon seans againn an teanga a choinneáil beo sa nGaeltacht.  Is ionann 67% den phobal a bheidh ina gcainteoirí laethúla Gaeilge agus tairseach chinniúnach theangeolaíoch.  Léiríonn an taighde go dtagann laghdú tobann ar úsáid na Gaeilge mar theanga theaghlaigh agus phobail nuair a thiteann líon na gcainteoirí laethúla i gceantar faoi bhun na tairsí seo.

Níl ach 21 den 155 toghrann Gaeltachta i gcatagóir A de réir dháileadh na faisnéise a bhaineanna le torthaí Dhaonáireamh 2011.  Má táthar chun an Ghaeilge a choinneáil beo mar theanga pobail sna ceantair seo caithfear pleanáil comhtháite a chur i bhfeidhm.  Ciallaíonn sé sin gur chóir go mbeadh critéir teangeolaíoch i gceist le chuile fhorbairt  nó ar athrú ar bith a dhéantar ar an sochaí sna ceantair seo.  Tá an seirbhís aeir go Conamara riachtanach do na scoileanna ar na hoileáin, tá sé riachtanach do sheirbhís sláinte, don gheilleagar,  go deimhin do h-inmharthanacht na n-oileáin.  Má tá an rialtas ag iarraidh cuidiú le pobail Gaeltachta an teanga a chur chun cinn, caithfear a bheith níos cúramaí faoi na cinntí a dhéantar sa nGaeltacht.  Tá pleanáil comhtháite sna heagraíochtaí atá ag plé leis an nGaeltacht thar a bheith tábhachtach chomh maith le pleanáil comhtháite idir ranna.”


Responses

 1. http://www.change.org/save-the-aran-islands-aeroplane-service.
  Sínigh anseo / Petition

 2. http://www.irishtimes.com/opinion/letters/air-services-to-the-aran-islands-1.2340695?fb_action_ids=954755621229660&fb_action_types=og.recommends&fb_ref=.VfKV-2R1GU4.like

 3. Seo an freagra afuair mé:

  A Chara

  Is mian liom a aithint go bhfuarthas do chomhfhreagras ríomhphoist an 13 Meán Fómhair 2015 a sheol tú chuig an Taoiseach, an tUasal Éanna Ó Cionnaoith, T.D., maidir le seirbhísí sa nGaeltacht and Pleanáil Teanga.

  D’iarr an Taoiseach orm do chomhfhreagras a chur ar aird an Aire Stáit, Joe McHugh, go gcuirfear ar an eolas é ar do thuairimí.

  Tabharfaidh an tAire McHugh freagra díreach duit ar an gceist seo.

  D’iarr an Taoiseach orm a dhea-mhéin a chur in iúl duit.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: