Posted by: Bríd Ní Chualáin | 23/07/2017

CLG Inis Oírr 73%

Cé go bhfuil laghdú ar líon na gcainteoirí laethúla ar Oileáin Árann, is féidir linn a rá go bhfuil muid fós ar cheann de na ceantair Gaeltachta is láidre ó thaobh na Gaeilge de.  Má bhristear síos na figiúirí de réir oileán, tá ráta na gcainteoirí laethúla taobh amuigh den chóras oideachas ar Inis Oírr ag 72.86% – ach níl sé sin ach 5.86% níos airde ná an táirseach chinniúnach de 67% a theastaíonn le go bhfuil mbeidh an teanga fós beo mar theanga pobail.  Tá ionadaithe ó Choiste Pleanála Teanga Inis Oírr ag obair le hionadaithe ón dá oileán eile ar phlean teanga a réiteach do thrí Oileán Árainn le iarracht a dhéanamh ár dteanga dúchais a choinneáil beo do na glúnta atá ag teacht inár ndiaidh.

Ní hé go bhfuil muid ag iarraidh an teideal a bhaint ó Gharmna – is ar mhaithe le soiléireacht atá muid ar ndóigh! 

http://tuairisc.ie/daonaireamh-2016-cad-iad-na-ceantair-ghaeltachta-is-laidre-agus-ca-bhfuil-an-culu-is-mo/  

“Is í toghroinn Gharmna, mar a raibh 72.3% de dhaoine trí bliana d’aois nó os a chionn ina gcainteoirí laethúla Gaeilge in 2016, i gcomparáid le 65% in 2011, an ceantar is láidre sa tír ó thaobh labhairt na Gaeilge. ”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: