Fúinn / About

Thosaigh FEICIM amach sa bhliain 2009 mar thogra a raibh sé d’aidhm aige an t-eispéireas foghlama Gaeilge a athrú ó bhun. Tá rogha leathan cúrsaí Gaeilge ar fáil cheana féin, ach bhí sé de sprioc ag bunaitheoir FEICIM, Bríd Ní Chualáin, cúrsa a bhunú a thabharfadh blaiseadh de shaol an oileáin ina iomlán dá scoláirí. Tá Inis Oírr ar cheann de na Gaeltachtaí is láidre dá bhfuil ann, agus tapaíonn FEICIM an deis, dá bharr, cúrsaí a chur ar fáil a mbaineann spraoi agus craic leo, agus a chuireann béim ar shóisialú agus ar úsáid neamhfhoirmiúil na teanga. Is é an meon nó an ethos sin a dhéanann idirdhealú idir FEICIM agus cúrsaí eile atá ar fáil i gceantair Ghaeltachta eile. Saoire atá uainn, seachas cúrsa!

Cé muid féin?
Cainteoir dúchais Gaeilge is ea Bríd Ní Chualáin, bunaitheoir agus bainisteoir FEICIM. Tá cáilíochtaí tríú leibhéal sa Ghaeilge ag gach duine ar fhoireann FEICIM, agus taithí acu ag múineadh Gaeilge i réimse leathan suíomhanna agus ag gach leibhéal. Tá ‘chuile dhuine d’fhoireann FEICIM ag obair go lán-aimseartha i réimsí éagsúla a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge – idir thograí pobal-bhunaithe, taighde, mhúineadh agus eile. Is taithí luachmhar í seo a bhíonn muid in ann a roinnt le scoláirí na gcúrsaí, rud a thugann comhthéacs agus doimhneacht ar leith do chúrsaí FEICIM nach bhfuil ar fáil i go leor áiteanna eile. Anuraidh den chéad uair, mar shampla, reáchtáladh ceardlann faoi chás na Gaeilge mar mhionteanga sa chomhthéacs idirnáisiúnta. Bhí an-rath go deo ar an gceardlann seo, agus thug sé deis d’fhoireann agus do scoláirí FEICIM teacht le chéile agus smaointe a roinnt faoin athneartú teanga. Plé idirghníomhach spreagúil agus an-taitneamhach a bhí ann do na scoláirí agus don fhoireann araon.

 

FEICIM – Fun Easy Irish Courses – Island Method!

Activity & Cultural based language courses – held on the beautiful island of Inis Oírr.

 

 

Responses

 1. A cháirde, Tá suim agam san gcúrsa Iúil 18 – 22. Cad atá isteach ins an bpraghas? An bhfuil lóistiín nó bia ann? Comh fada is atá an lá? An féidir liom teacht agus dul ó nDualann (Doolin)? Bíonn mé i mo chónaí in aice le Doolin ag an am sin.

  Nílim cinnte go bhfuill mé in ann an cúrsa B 1 a dhéanamh. Is breá liom Gaeilge a léamh agus a scríobh, ach tá taithí agus cleachtadh in easnamh agam. Táim in ann rudaí éigin a thuiscint ar an radio agus TG4.

  Ba bhreá liom an cúrsa a dhéanamh, má’s féidir liom.

  Le dea-ghuí, Margaret Costello.

  • Margaret, a chara
   Ní fhaca mé do phost go dtí anois, tá aiféal orm. Shíl mé go raibh sé socraithe agam go dtiocfadh ríomhphost chugam dá mbeadh ráiteas ar bith ar an mblog. Tá fhios agam go raibh muid i dteagmháil ó shin ach tabharfaidh mé freagra ar do chuid ceisteanna anseo ar fhaitíos go mbeadh an t-eolas ó dhuine éigin eile.
   Tá €200 ar an gcúrsa 5 lá. San áireamh tá táillí tionchoisc, ábhair ranga, sólaistí ag an mbriseadh, imeachtaí tráthnóna idir trealamh ar cíos chomh maith le táillí iontrála chuig scannán agus aon cheo eile a thagann faoi imeachtaí an lae. Níl lóistín san áireamh.
   Is féidir teacht trí Dhulainn nó trí Ros a Mhíl ar bhád. Is féidir teacht ar eitleán freisin as Indreabhán. D’fhéadfaí teacht agus imeacht trí Dhúlainn má tá tú ag fanacht ann ach b’fhearr na h-amanna a seiceáil le na comhlachtaí éagsula atá ag seoladh, roimh an cinneadh sin a dhéanamh.
   Maidir le leibhéal, níl aon bheirt ag an áit céanna i bhfoghlaim teanga agus daoine níos fearr ag rudaí éagsula. Déanann muid iarracht neart deiseanna cleachtadh a thabhairt do gach duine. Sílim go mbeidh an leibhéal B1 feiliúnach duit. Is féidir glaoch a chuir orm uaireanta oifige ó Luan go Déardaoin ag (099) 75129 nó ar an fón póca (087)6774751.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: